ЗАГІН ПРИМАТИ (PRIMATES)

ЗАГІН ПАРНОКОПИТНИЕ (ARTIODACTYLA)

ЗАГІН МОЗОЛЕНОГИЕ (TYLOPODA)

ЗАГІН НЕПАРНОКОПИТІ (PERISSODACTYLA)

ЗАГІН СИРЕНИ (SIRENIA)

ЗАГІН ДАМАНИ (HYRACOIDEA)

ЗАГІН ХОБОТНІ (PROBOSCIDEA)

ЗАГІН ТРУБКОЗУБИЕ (TUBULIDENTATA)

ЗАГІН ЛАСТОНОГИЕ (PINNIPEDIA)

ЗАГІН ХИЖІ (CARNIVORA)

ЗАГІН КИТОПОДІБНІ (СЕТАСЕА)

ЗАГІН ГРИЗУНИ (RODENTIA)

ЗАГІН ЗАЙЦЕОБРАЗНИЕ (LAGOMORPHA)

ЗАГІН ЯЩЕРИ, АБО ПАНГОЛИНИ (PHOLIDOTA)

ЗАГІН НЕПОЛНОЗУБИЕ (EDENTATA)

ЗАГІН РУКОКРИЛИЕ (CHIROPTERA)

ЗАГІН ШЕРСТОКРИЛИ (DERMOPTERA)

ЗАГІН КОМАХОЇДНІ (INSECTIVORA)

ЗАГІН СУМЧАСТІ (MARSUPIALIА)

ЗАГІН ОДНОПРОХІДНІ, АБО ЯЙЦЕКЛАДУЩИЕ (MONOTREMATA)

ЗАГІН ГОРОБИНІ (PASSERIFORMES)

ЗАГІН ДЯТЛИ (PICARIAE)

ЗАГІН УДОДИ (UPUPAE)

ЗАГІН РАКШІ (CORACIAE)

ЗАГІН ТРОГОНИ (TROGONES)

ЗАГІН ПТАХА-МИШІ

ЗАГІН ДОВГОКРИЛІ (MACROCHIRES)

ЗАГІН ДРІМЛЮГИ (CAPRIMULGI)

ЗАГІН СОВИ (STRIGES, АБО STRIGIFORMES)

ЗАГІН ЗОЗУЛІ (CUCULIIORMES)

ЗАГІН ПАПУГИ (PSITTACI)

ЗАГІН ГОЛУБИ (COLUMBAE, АБО COLUMWORMES)

ЗАГІН РЯБКИ (PTEROCLETES, АБО PTEROCLETIFORMES)

ЗАГІН ЧИСТИКИ (ALCAE, АБО ALCIFORMES)

ЗАГІН ЧАЙКИ (LARI, АБО LARIIORMES)

ЗАГІН КУЛИКИ (LIMICOLAE)

ЗАГІН ДРОХВИ (OTIDES)

ЗАГІН СЕРИЕМИ (CARIAMAE)

ЗАГІН СОНЯЧНІ ЧАПЛІ (EURYPYGAE)

ЗАГІН КАГУ (RHINOCHETI)

ЗАГІН ЛАПЧАТОНОГИ (HELIORNITHES)

ЗАГІН ПАСТУШКОВИЕ (RALLI, АБО RALLIFORMES)

ЗАГІН ЖУРАВЛІ (GRUES, АБО GRUIFORMES)

ЗАГІН ТРЕХПЕРСТКИ (TURNICEPS)

ЗАГІН ПАСТУШКОВИЕ КУРІПКИ (MESOEIIADES)

ЗАГІН КУРЯЧІ (GALLIFORMES)

ЗАГІН ДЕННІ ХИЖІ ПТАХИ (ACCIPITRES, АБО FALCONIFORMES)

ЗАГІН ГУСЕОБРАЗНИЕ (ANSERES, АБО АПSERIFORMES)

ЗАГІН ФЛАМІНГО (PHOENICOPTERI)

ЗАГІН ГОЛЕНАСТИЕ (GRESSORES)

ЗАГІН ВЕСЛОНОГИЕ (STEGANOPODES, АБО PELECANIFORMES)

ЗАГІН ТРУБКОНОСИЕ (PROCELLARIORMES)

ЗАГІН ПОГАНКИ (PODICIPEDES, АБО PODICIPEDIFORMES)

ЗАГІН ГАГАРИ (GAVIAE, АБО CAVIIFORMES)

ЗАГІН ТИНАМУ (TINAMIFORMES)

ЗАГІН КІВІ (APTERYGIFORMES)

ЗАГІН ЭМУ Й КАЗУАРИ (CASUARIORMES)

ЗАГІН НАНДУ (RHEIFORMES)

ЗАГІН СТРАУСИ (STRUTHIOIFORMES)

ЗАГІН ПІНГВІНИ (SPHENISCIIORMES)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗАГІН КРОКОДИЛИ (CROCODYLIA)

ЗАГІН КЛЮВОГОЛОВИЕ (RHYNCHOCEPHALIA)

ЗАГІН ЧЕРЕПАХИ (TESTUDINES)

ЗАГАЛЬНИЙ НАРИС4

ЗАГІН БЕЗХВОСТІ ЗЕМНОВОДНІ (ЕСАИDATA, АБО ANURA)

ЗАГІН ХВОСТАТІ ЗЕМНОВОДНІ (URODELA, АБО CAUDATA)

ЗАГІН БЕЗНОГІ ЗЕМНОВОДНІ (APODA, АБО GYMNOPHIONA)

ЗАГАЛЬНИЙ НАРИС3

ЗАГІН УДИЛЬЩИКООБРАЗНИЕ (LOPHIIFORMES)

ЗАГІН ПРИСОСКООБРАЗНИЕ (GOBIESOCIFORMES)

ЗАГІН ПЕГАСООБРАЗНИЕ (PEGASIFORMES)

ЗАГІН ИГЛОБРЮХООБРАЗНИЕ АБО СКАЛОЗУБООБРАЗНИЕ (TETRAODONTIFORMES)

ЗАГІН КАМБАЛООБРАЗНИЕ (PLEURONECTIFORMES)

ЗАГІН СКОРИЕНООБРАЗНИЕ (SCORPAENIFORMES)

ЗАГІН ОКУНЕОБРАЗНИЕ (PERCIFORMES)

ЗАГІН СЛИТНОЖАБЕРНИКООБРАЗНИЕ(SYNBRANCHIFORMES)

ЗАГІН КЕФАЛЕОБРАЗНИЕ (MUGILIFORMES)

ЗАГІН ОПАХООБРАЗНИЕ АБО ЛАМПРИДООБРАЗНИЕ (LAMPRIDIFORMES)

ЗАГІН СОЛНЕЧНИКООБРАЗНИЕ (ZEIFORMES)

ЗАГІН БЕРИКСООБРАЗНИЕ (BERYCIFORMES)

ЗАГІН ТРЕСКООБРАЗНИЕ (GADIFORMES)

ЗАГІН ПЕРКОПСООБРАЗНИЕ (РЕГСОРSIPHORMES)

ЗАГІН АТЕРИНООБРАЗНИЕ (ATHERINIFORMES)

ЗАГІН САРГАНООБРАЗНИЕ (BELONIFORMES)

ЗАГІН КАРПОЗУБООБРАЗНИЕ (CYPRINODONTIFORMES)

ЗАГІН СОМООБРАЗНИЕ (SILURIFORMES)

ЗАГІН СПИНОШИПООБРАЗНИЕ (NOTACANTHIFORMES)

ЗАГІН МЕШКОРОТООБРАЗНИЕ (SACCOPHARYNGIFORMES)

ЗАГІН УГРЕОБРАЗНИЕ (ANGUILLIFORMES)

ЗАГІН КЛЮВОРИЛООБРАЗНИЕ (МОГТУRIFORMES)

ЗАГІН КИТОВИДКООБРАЗНИЕ (CETOMIMIL’ORMES)

ЗАГІН МИКТОФООБРАЗНИЕ (MYCTOPHIFORMES)

ЗАГІН ЛОСОСЕОБРАЗНИЕ (SALMONIFORMES)

ЗАГІН СЕЛЬДЕОБРАЗНИЕ (CLUPEIFORMES)

ЗАГІН ГОНОРИНХООБРАЗНИЕ АБО КОНОРИЛООБРАЗНИЕ (GONORHYNCHIFORMES)

ЗАГІН TAPПОНООБРАЗНИЕ (ELOPIFORMES)

ЗАГІН МНОГОПЕРООБРАЗНИЕ (POLYPTERIFORMES)

ЗАГІН ОСЕТРООБРАЗНИЕ (ACIPENSERIFORMES)

ЗАГІН РОГОЗУБООБРАЗНИЕ (CERATODIFORMES)

ЗАГІН ЦЕЛАКАНТООБРАЗНИЕ (COELACANTHIFORMES)

ЗАГАЛЬНИЙ НАРИС2

ЗАГІН ХИМЕРООБРАЗНИЕ (CHIMAERIFORMES)

ЗАГІН ГНЮСООБРАЗНИЕ АБО ЕЛЕКТРИЧНІ СКАТИ (TORPEDINIFORMES)

ЗАГАЛЬНИЙ НАРИС1

ЗАГІН БЛОХИ (SIPHONAPTERA)

ЗАГІН ДВОКРИЛІ АБО МУХИ Й КОМАРІ (DIPTERA)

ЗАГІН ПЕРЕПОНЧАТОКРИЛИЕ (НУТЕNOPTERA)

ЗАГІН ЧЕШУЕКРИЛИЕ АБО МЕТЕЛИКА (LEPIDOPTERA)

ЗАГІН РУЧЕЙНИКИ (TRICHOPTERA)

ЗАГІН ВЕЕРОКРИЛИЕ (STREPSIPTERA)

ЗАГІН ЖЕСТКОКРИЛИЕ АБО ЖУКИ (COLEOPTERA)

ЗАГІН СКОРПИОННИЦИ (MECOPTERA)

ЗАГІН СЕТЧАТОКРИЛИЕ (NEUROPTERA PLANIPENNIA)

ЗАГІН ВИСЛОКРИЛИЕ (MEGALOPTERA)

ЗАГІН ВЕРБЛЮДКИ (RHAPHIDIOPTEГА)

ЗАГІН ПУЗИРЕНОГИЕ АБО ТРИПСИ (THYSANOPTERA АБО PHYSOPODA)

ЗАГІН ПОЛУЖЕСТКОКРИЛИЕ АБО КЛОПИ (HEMIPTERA)

ЗАГІН РАВНОКРИЛИЕ ХОБОТНІ (HOMOPTERA)

ЗАГІН ВОШІ (ANOPLURA)

ЗАГІН ПУХОЕДИ (MALLOPHAGA)

ЗАГІН БАБКИ (ODONATA)

ЗАГІН ПОДЕНЩИНИ (EPHEMEROPTERA)

ЗАГІН СЕНОЕДИ (COPEOGNATHA АБО PSOCOPTERA)

ЗАГІН ЭМБИИ (EMBIOIDEA)

ЗАГІН ВЕСНЯНКИ (PLECOPTERA)

ЗАГІН ЩИПАВКИ (DERMAPTERA)

ЗАГІН ПРЯМОКРИЛИЕ (ORTHOPTERA)

ЗАГІН ПРИВИДЕНЬЕВИЕ АБО ПАЛОЧНИКИ (PHASMOPTERA АБО PHASMODEA)

ЗАГІН БОГОМОЛОВИЕ (MANTOPTERA АБО MANTODEA)

ЗАГІН ГРИЛЛОБЛАТТИДИ (GRYLLOBLATTIDA)

ЗАГІН ЗОРАПТЕРИ (ZORAPTERA)

ЗАГІН ТЕРМІТИ (ISOPTERA)

ЗАГІН ТАРАКАНОВИЕ (BLATTODEA)

ЗАГІН ЩЕТИНОХВОСТКИ (THYSANURA)

ЗАГІН ВИЛОХВОСТКИ АБО ДВУХВОСТКИ (DIPLURA)

ЗАГІН НОГОХВОСТКИ (COLLEMBOLA)

ЗАГІН БЕССЯЖКОВИЕ (PROTURA)

ЗАГІН СКУТИГЕРИ (SCUTIGEROMORPHA)

ЗАГІН КІСТЯНКИ (LITHOBIOMORPHA)

ЗАГІН СКОЛОПЕНДРОВИЕ (SCOLOPENDROMORPHA)

ЗАГІН ГЕОФИЛИ (GEOPHILOMORPHA)

ЗАГІН КИСТЕВИКИ (PSELAPHOGNATHA)

ЗАГІН КИВСЯКИ (JULIFORMIA)

ЗАГІН МНОГОСВЯЗИ (POLYDESMOIDEA)

ЗАГІН БАГАТОНІЖКИ-БРОНЕНОСЦІ (ONISCOMORPHA)

ЗАГІН КЛЕЩИ-СЕНОКОСЦИ (OPILIOACARINA АБО NOTOSTIGMATA)

ЗАГІН ПАРАЗИТИФОРМНИЕ КЛІЩІ (PARASITIFORMES)

ЗАГІН АКАРИФОРМНИЕ КЛІЩІ (АСАRIFORMES)

ЗАГІН ПАВУКИ (ARANEI)

ЗАГІН РИЦИНУЛЕИ (RICINULEI)

ЗАГІН СЕНОКОСЦИ (OPILIONES АБО PHALANGIDA)

ЗАГІН СОЛЬПУГИ (SOLIFUGAE)

ЗАГІН ЛОЖНОСКОРПИОНИ (PSEUDОSCORPIONES АБО CHELONETHI)

ЗАГІН КЕНЕНИИ АБО ЩУПАЛЬЦЕХОДНИЕ (PALPIGRADI)

ЗАГІН ФРИНИ АБО ЖГУТОНОГИЕ ПАВУКИ (AMBLYPYGI)

ЗАГІН ТАРТАРИДИ АБО СХИЗОПЕЛЬТИДИИ (TARTARIDES АБО SCHIZOPELTIDIA)

ЗАГІН ТЕЛИФОНИ (UROPYGI)

ЗАГІН СКОРПІОНИ (SCORPIONES)

ЗАГІН ДЕСЯТИНОГИЕ РАКОПОДІБНІ (DECAPODA)

ЗАГІН ЭВФАУЗИЕВИЕ РАКОПОДІБНІ (EUPHAUSIACEA)

ЗАГІН РАЗНОНОГИЕ РАКОПОДІБНІ АБО БОКОПЛАВИ (AMPHIPODA)

ЗАГІН РАВНОНОГИЕ РАКОПОДІБНІ (ISOPODA)

ЗАГІН ТЕРМОСБЕНОВИЕ РАКОПОДІБНІ (THERMOSBAENACEA)

ЗАГІН СПЕЛЕОГРИФОВИЕ РАКОПОДІБНІ (SPELAEOGRIPHACEA)

ЗАГІН КЛЕШНЕНОСНИЕ ОСЛИКИ (ТАNAIDACEA)

ЗАГІН КУМОВИЕ РАКОПОДІБНІ (СИMACEA)

ЗАГІН МИЗИДИ (MYSIDACEA)

ЗАГІН РОТОНОГИЕ РАКОПОДІБНІ АБО РАКИ-ПРОЧАНИ (STOMATOPODA)

ЗАГІН СТИГОКАРИДИ (STYGOCARIDAСЕА)

ЗАГІН БАТИНЕЛЛИЕВИЕ РАКОПОДІБНІ (BATHYNELLACEA)

ЗАГІН АНАСПИДОВИЕ РАКОПОДІБНІ (ANASPIDACEA)

ЗАГІН ТОНКОПАНЦИРНИЕ РАКОПОДІБНІ (LEPTOSTRACA)

ЗАГІН РАКУШКОВИЕ РАКОПОДІБНІ (OSTRACODA)

ЗАГІН УСОНОГИЕ РАКОПОДІБНІ (CIRRIPEDIA)

ЗАГІН МЕШКОГРУДИЕ РАКОПОДІБНІ (ASCOTHORACIDA)

ЗАГІН МИСТАКОКАРИДИ (MYSTACOCARIDA)

ЗАГІН КАРПОЕДИ АБО КОРОПОВІ ВОШІ (BRANCHIURA)

ЗАГІН ВЕСЛОНОГИЕ РАКОПОДІБНІ (COPEPODA)

ЗАГІН ЛИСТОНОГИЕ РАКОПОДІБНІ (PHYLLOPODA)

ЗАГІН ЖАБРОНОГИ (ANOSTRACA)

ЗАГІН (THECANEPHRIA)

ЗАГІН (ATHECANEPHRIA)

ЗАГІН ДІЙСНІ ОФИУРИ(ОРHURАЕ)

ЗАГІН ГІЛЛЯСТІ ОФИУРИ (EURYALAE)

ЗАГІН СЕРЦЕПОДІБНІ ЇЖАКИ (SPATONGOIDA)

ЗАГІН ПЛОСКІ ЇЖАКИ (CLYPEASTROIDA)

ЗАГІН СВОДЧАТОЗУБИЕ ЇЖАКИ (CAMARODONTA)

ЗАГІН КОПЬЕВИДНОЗУБИЕ ЇЖАКИ (STIRODONTA)

ЗАГІН АУЛОДОНТА (AULODONTA)

ЗАГІН КОПЬЕНОСНИЕ ЇЖАКИ (CIDAROIDEA)

ЗАГІН (LEPIDOCENTROIDA)

ЗАГІН ПЕДИЦЕЛЛЯРИЕВИЕ ЗІРКИ (FORCIPULATA)

ЗАГІН ГОЛЧАСТІ ЗІРКИ (SPINULOSA)

ЗАГІН ЯВНОПЛАСТИНЧАТИЕ ЗІРКИ (PHANEROZONIA)

ЗАГІН БЕЗНОГІ ГОЛОТУРИИ (APODA)

ЗАГІН БОЧОНКООБРАЗНИЕ ГОЛОТУРИИ (MOLPADONIA)

ЗАГІН БОКОНОГИЕ ГОЛОТУРИИ (ELASIPODA)

ЗАГІН ЩИТОВИДНОЩУПАЛЬЦЕВИЕ ГОЛОТУРИИ (ASPIDOCHIROTA)

ЗАГІН ДРЕВОВИДНОЩУПАЛЬЦЕВИЕ ГОЛОТУРИИ (DENDROCHIROTA)

ЗАГІН ДЕСЯТИНОГИЕ ГОЛОВОНОГИЕ МОЛЮСКИ (DECAPODA)

ЗАГІН ВОСЬМИНОГИ (OCTOPODA)

ЗАГІН ПЕРЕГОРОДЧАТОЖАБЕРНИЕ (SEPTIBRANCHIA)

ЗАГІН ДІЙСНІ ПЛАСТИНЧАТОЖАБЕРНИЕ (EULAMELLIBRANCHIA)

ЗАГІН СВЯЗОЧНОЗУБИЕ (DYSODONTA)

ЗАГІН ГРЕБЕНЧАТОЗУБИЕ (TAXODONTA)

ЗАГІН РАВЛИКІВ З ОЧАМИ НА КІНЦЯХ ЩУПАЛЕЦЬ (STYLOMMATOPHORA)

ЗАГІН РАВЛИКІВ З ОЧАМИ В ПІДСТАВИ ЩУПАЛЕЦЬ (BASOMMATOPHORA)

ЗАГІН МЕШКОЯЗИЧНИЕ (SACOGLOSSA)

ЗАГІН КРИЛОНОГИЕ (PTEROPODA)

ЗАГІН (ACOELA)

ЗАГІН ПОКРИТОЖАБЕРНИЕ (TECTIBRANCHIA)

ЗАГІН (STENOGLOSSA)

ЗАГІН (MESOGASTROPODA)

ЗАГІН ДРЕВНІ БРЮХОНОГИЕ (ARCHAEOGASTROPODA)

ЗАГАЛЬНИЙ НАРИС5

ЗАГІН ЩЕЛЕПНІ АБО БЕСХОБОТНИЕ П’ЯВКИ (GNATHOBDELLEA АБО ARHYNCHOBDELLEA)

ЗАГІН ХОБОТНІ П’ЯВКИ (RHYNCHOBDELLAE)

ЗАГІН ТИЛЕНХИДИ (TYLENCHIDAE)

ЗАГІН РАБДИТИДИ (RHABDITIDA)

ЗАГІН ЭНОПЛИДИ (ENOPLIDA)

ЗАГІН ХРОМАДОРИДИ (CHROMADORIDA)

ЗАГІН ЦІП’ЯКИ (CYCLOPHYLLIDEA)

ЗАГІН ЛЕНТЕЦИ (PSEUDOPHYLLIDEA)

ЗАГІН МНОГОВЕТВИСТОКИШЕЧНИЕ ТУРБЕЛЛЯРИИ (POLICLADIDA)

ЗАГІН ТРЕХВЕТВИСТОКИШЕЧНИЕ ТУРБЕЛЛЯРИИ (TRICLADIDA)

ЗАГІН ПРЯМОКИШКОВІ ТУРБЕЛЛЯРИИ (RHABDOCOELA)

ЗАГІН БЕСКИШЕЧНИЕ РЕСНИЧНИЕ ХРОБАКИ (ACOELA)

ЗАГІН МАДРЕПОРОВИЕ КОРАЛИ (МАDREPORARIA)

ЗАГІН АНТИПАТАРИИ (ANTIPATARIA)

ЗАГІН ЗОАНТАРИИ (ZOANTHARIA)

ЗАГІН ЦЕРИАНТАРИИ (CERIANTHARIA)

ЗАГІН АКТИНІЇ АБО МОРСЬКІ КВІТИ (ACTINIARIA)

ЗАГІН МОРСЬКІ ПІР’Я (РЕNNАTULARIA)

ЗАГІН М’ЯКІ КОРАЛИ (ALCYONARIA)

ЗАГІН ГОРГОНОВИЕ КОРАЛИ (GORGONARIA)

ЗАГІН КРЕМНЕРОГОВИЕ ГУБКИ (CORNACUSPONGIDA)

ЗАГІН ЧОТИРИПРОМІННІ ГУБКИ (TETRAXONIDA)

ЗАГІН МИКРОСПОРИДИИ (MICROSPORIDIA)

ЗАГІН МИКСОСПОРИДИИ (MYXOSPORIDIA)

ЗАГІН КРОВ’ЯНІ СПОРОВИКИ (HAEMOSPORIDIA)

ЗАГІН КОКЦИДИИ (COCCIDIA)

ЗАГІН ГРЕГАРИНИ (GREGARINIDA)

ЗАГІН ЭВГЛЕНОВИЕ (EUGLENOIDEA)

ЗАГІН ПАНЦИРНІ ЖГУТИКОНОСЦИ АБО ПЕРИДИНЕИ (DINOFLAGELLATA АБО PERIDINEA)

ЗАГІН ФОРАМІНІФЕРИ (FORAMINIFERA)