ПІДЗАГІН НОТОТЕНИЕВИДНИЕ (NOTOTHENIOIDEI)

Своєрідна група з п’яти близкородственних сімейств, поєднуваних у цей підзагін, живе тільки в Антарктиці й почасти в суміжних водах південної півкулі, будучи по своєму поширенню самої південної у світі групою риб.

За формою тіла й плавців і по фарбуванню багато представників цієї групи дивно нагадують те наших далекосхідних рогаток (Cottidae), те терпугових риб (Hexagrammidae), але подібність це чисто зовнішнє, тому що воно не зобов’язано більш-менш близькому спорідненню. При загальному окунеобразном типі будови нототениевидние риби відрізняються своєрідною будовою кістяка грудного плавця (є лише три кісточки для прикріплення плавникових променів). У всіх одна пара ніздрів. Бічна лінія на тілі часто представлена трьома галузями, з яких серединна розташована звичайно лише в задній частині тіла. Якщо зяброва кришка збройна, то шипи розвинені звичайно на кришечной кістки. У плавцях немає гострих шипів. Черевні плавці поперед грудних, з одним нечленистим і п’ятьма гіллястими променями. Тіло звичайно покрите лускою, рідше голе. Майже всі нототе-ниевидние – дрібні й середній розмір риби, лише деякі види досягають метрової довжини або більше. В останні роки деякі види придбали промислове значення.
У підзагоні нототениевидних риб відомо небагато більше ста видів, що належать до 34 родів. Це переважно донні й придонні морські риби, але деякі з них удруге пристосувалися до пелагическому способу життя, використовуючи богатие кормові ресурси відкритих океанічних вод.
З п’яти сімейств нототениевидних лише одне сімейство щекорогових (Bovichthyidae) характерно для помірних вод південної півкулі. Інші сімейства (Nototheniidae, Harpagiferidae, Bathydraconidae й Ghaenichthyidae) є переважно антарктичними, тому що найбільшої видової й родової розмаїтості вони досягають у холодних водах, омивающих Антарктиду. У донній фауні Антарктики до нототениевидним риб ставиться близько 3Д її видів, що населяють, у той час як відомі тут деякі інші сімейства (скати, паркетники, ликоди, морські злизни) представлені лише деякими видами. При цьому важливо відзначити, що майже всі види нототениевидних і переважна більшість їхніх пологів є эндемиками антарктичної області, тому що не зустрічаються за її межами. Настільки високий эндемизм – явище невідоме для інших більших фауністичних районів Світового океану. Антарктику можна назвати, таким чином, царством нототениевидних риб.
До нототениевидним ставляться сімейства щекорогових, нототениевих, бородаткових, плосконосових і белокровних риб.