КЛАС КНИДОСПОРИДИИ (CNIDOSPORIDIA)

Цей клас, так само як і споровики, складається винятково з паразитичних організмів. Життєвий цикл книдоспоридий починається з амебоидного одноядерного зародка. Характерною рисою книдоспоридий є наявність у них особливих спор, що володіють стрекательними капсулами. Із цих капсул у момент проникнення книдоспоридий у хазяїна викидається довга тонка нитка, що сприяє закріпленню спори в тканинах.
Книдоспоридии являють собою групу найпростіших, глибоко змінену паразитизмом. У їхньому походженні й еволюції важливу роль зіграло чудове пристосування – утворення складних спор зі стрекательними нитками. Ця особливість їхньої будови забезпечує широке поширення паразитів. З якою групою свободноживущих найпростіших найімовірніше зв’язані книдоспоридий у своєму походженні? Наявність у їхньому життєвому циклі амебоидной стадії й повна відсутність жгутикових стадій дозволяє припустити, що книдоспоридий походять від саркодових у результаті їхнього глибокого пристосування до паразитизму, що виразився в появі особливо влаштованих спор.
Розглянемо найбільш характерних представників двох загонів книдоспоридий — миксоспоридий (Myxosporidia) і микроспоридий (Microsporidia).