КЛАС СПОРОВИКИ (SPOROZOA)

Клас споровиків являє собою велику групу найпростіших організмів, ведучих винятково паразитичний спосіб життя. Пристосування до паразитизму в них дуже глибоке й зроблене. У всіх споровиків відсутні спеціальні органоиди захоплення їжі, і вони харчуються осмотическим шляхом. Хазяями їх є всілякі безхребетні й хребетні тварини. Кілька видів споровиків паразитує в людині.
У процесі еволюції вони пристосувалися до паразитування у всіляких органах і тканинах. Багато споровиків – паразити кишечнику й різних органів, пов’язаних із травною системою (у тому числі печінки). Є види, що паразитують в органах видільної системи – бруньках. Органи кровоносної системи й кров також служать середовищем перебування деяких споровиків.
У цій групі найпростіших є чимало видів, що пристосувалися до внутрішньоклітинного паразитизму. Паразити проникають усередину клітин різних тканин хазяїна, харчуються, ростуть і розвиваються за їхній рахунок.
Однієї з форм глибокого пристосування споровиків до паразитизму з’явилося вироблення складних і різноманітних життєвих циклів, що забезпечують зараження хазяїна. По ходу циклів відбувається зміна різних форм розмноження, ведучих, з одного боку, до збільшення числа паразитів у даній особині хазяїна, а з іншого боку – до утворення таких стадій, які служать для зараження нових особин хазяїна.
У деяких споровиків виробилося не тільки чергування різних форм розмноження, але й зміна хазяїв, що ставляться до різних видів і груп тваринного миру.
Багато видів споровиків приносять велика шкода як збудники захворювань людини, домашніх і промислових тварин.
У даному розділі ми обмежимося розглядом лише деяких споровиків, що представляють найбільший біологічний інтерес або особливо велике практичне значення.