РОЗДІЛ КРИЛАТІ КОМАХИ (PTERYGOTA)

У представників цього величезного розділу в дорослому стані є розвинені або скорочені крила, а в деяких випадках, коли в перешедших до нерухомого або паразитичного способу життя комах, относимих до цієї групи, крил навіть немає зовсім, але по будові їхніх інших органів можна укласти, що їхні предки були крилатими.
У дорослому окриленому стані крилаті комахи не линяють — виключення представляють тільки поденщини.
Крилатих комах розділяють на дві більші групи — на два відділи.
ДО комах з неповним перетворенням (Hemimetabola) ставляться ті, у яких розвиток після виходу з яйця проходить без стадії, що не харчується, лялечки (за винятком самців щитівок і червців, у яких лялечка є). Для комах з неповним перетворенням типово те, що у вихідних з яєць личинок розчленовування тіла й кінцівок таке ж, як у дорослої комахи, і ока, як правило, фасеточние, якщо вони фасеточние в дорослих комах.
На перших етапах розвитку личинки таких комах (якщо доросла комаха й має крила) — безкрилі, але в міру росту й линек у них з’являються зовнішні зачатки крил.
У тих видів, у яких дорослі комахи втратили крила, розвиток наближається до прямого. Лпчннок комах з неповним перетворенням тепер прийнято називати «німфами», але іноді цей термін застосовується тільки до личинок старших віків, що вже має видимі зачатки крил. Личинки тих груп комах з неповним перетворенням, які живуть у воді, називаються «наядами». Але терміном «личинка» можна користуватися й у відношенні «німф», п у відношенні «наяд».
ДО комах з повним перетворенням (Holometabola) ставляться ті, які у своєму розвитку після личиночной стадії обов’язково проходять спочиваючу (але не завжди нерухому або малорухому) стадію лялечки. Для личинок комах з повним перетворенням типово те, що їхній вигляд несхожий на вигляд дорослої комахи, поділ тіла па відділи й число сегментів черевця, а частої будова ротового апарата відмінні від цих же ознак дорослої комахи; ноги в личинок комах з повним перетворенням мають інше розчленовування, чим у дорослих, – лапка в личинок не буває членистої; ока в ЛИЧИНОК комах з повним перетворенням ніколи не бувають фасеточними.
Незважаючи на різкі розходження личинок комах з повним перетворенням і з неповним, абсолютно непрохідної грані між цими типами розвитку немає.
Однак все-таки розподіл на ці 2 групи більш природно, ніж інші розподіли, оскільки воно засновано на обліку ознак усього розвитку комахи.
У літературі зараз прийнятий розподіл всіх крилатих комах на два відділи— «древнекрилих», нездатних складати крила на спині, і «новокрилих», що складає крила. Цей розподіл був запропонований А. В. Мартиновим, що изучили багатий викопний матеріал.
Об’єднання далеких друг від друга бабок і поденщин у загальну групу древнекрилих штучно, і в цій книзі приймається більше старе, але більше природний розподіл на Hemimetabola й Holometabola.