КЛАС КОМАХИ (INSECTA АБО HEXAPODA)

У клас комах включають всіх трахейнодишащих членистоногих, що мають 3 пари ніг. Їх прийнято розділяти на первичнобескрилих і крилатих. Однак детальні дослідження особливостей будови, розвитку й біології первичнобескрилих, тобто таких шестиногих, предки яких явно теж не мали крил, показали, що ця група дуже неоднорідна.
Один загін таких шестиногих — так називані щетинохвостки (Thysanura) — дуже близький до всім «сьогоденням» крилатою комахою (підклас откриточелюстние—Insecta-Ectognatha). Інші ж загони – бессяжкових (Protura), ногохвосток (Collembola), вилохвосток (Diplura) – по многим важливих ознаках зовсім специфічні й заслуговують виділення в підклас скриточелюстних (Insecta-Entognatha), як це уклали фахівці, що обговорювали питання про нижчих комах на Міжнародному ентомологічному конгресі в Монреале в 1956 року.
Клас комах коротко можна охарактеризувати в такий спосіб. Це наземні членистоногие, у яких тіло явно розділене на голову, груди й черевце, а основні, що служать для пересування кінцівки перебувають у числі 3 пар на грудному відділі. Подих здійснюється за допомогою трахейної системи або шкірне -всією поверхнею тіла.
Ті комахи, які дихають за допомогою всієї поверхні тіла й мають проникні для дихальних газів і для випару покриви, обмежені у своєму поширенні тільки вологими середовищами. Вони зустрічаються в основному в ґрунті й у гниючих залишках організмів.
Ті вищі комахи, у яких покриви непроникні й розвинена трахейна система, можуть жити й у сухих середовищах. Ці комахи широко розселилися по нашій планеті.
Саме такий, провідний відкритий спосіб життя й часто яскраво пофарбовані вищі комахи й відомі більшості читачів.
Клас комах розділяється на 2 підкласи — комахи скриточелюстние (1пsecta-Entognatha) і комахи откриточелюстние (Insecta-Ectognatha).