ПІДКЛАС ЖАБРОНОГИЕ РАКОПОДІБНІ (BRANCHIOPODA)

Жаброногие ракоподібні вважаються самими примітивними представниками всього класу ракоподібних. Їхній голова не зростається із грудними сегментами. Грудні ніжки листоподібні, слабко хитинизированние й служать одночасно для пересування, подихи й напрямки їжі до рота. При їхніх змахах створюється тільки одне токовище води, що використається й для руху, і для харчування, і для подиху.
Число грудних сегментів мінливо, будова полової, нервової й кровоносної систем примітивніше, ніж в інших ракоподібних.
Жаброногие живуть переважно в прісних водах, морські види нечисленні й мають прісноводне походження.
Всі жаброногие ведуть вільний спосіб життя, серед них немає ні паразитів, ні сидяче-прикрепленних видів. Вони не виробили пристосувань до існування в підземних водах і на більших океанічних глибинах.
У цей підклас поєднуються два загони нині живучих ракоподібних —жаброноги (Anostraca) і листоногие (Phyllopoda).