ТИП НЕМАТЕЛЬМИНТИ (NEMATHELMINTHES)

На попередніх сторінках читач мав можливість ознайомитися з різними групами платод. Він міг переконатися в тім, що в межах цього типу вільний спосіб життя представлений лише одним класом турбеллярии, тоді як три інших класи платод включають складний і різноманітний мир паразитів тварин і людини, нерідко досить небезпечних для їхнього здоров’я й існування.
Тип немательминтов також містить у своєму складі велика кількість форм, небезпечних для життя й здоров’я тварин і людини, тобто велика кількість паразитів. Але разом з тим не можна не відзначити, що в межах типу немательминтов розмах різноманіття форм життя стає ще ширше. Серед немательминтов багато форм, що заселили в якості свободноживущих організмів море й прісні водойми, ґрунт всіх материків світла й разом з тим овладевших органами й тканинами не тільки всіх тварин і людини, але так само всіх відомих нам рослин – від грибів і водоростей до вищих рослин включно. Можна сміло сказати, що немає таких біотопів на нашій планеті, у яких не було б представників цього типу, і немає таких тварин і рослин, в органах яких не можна було б знайти його представників. Яка ж організація цих тварин?
Перш ніж відповісти на це питання, ми повинні ознайомитися з основними ознаками цього типу тварин.
Мабуть, самим цікавим моментом характеристики основних ознак немательминтов можна вважати їхнє походження від турбеллярии. Ця точка зору є найбільш обґрунтованою. Однак перше ж знайомство з організацією немательминтов приводить спостерігача до констатації в них таких ознак, які відсутні в турбеллярии. По-перше, все тіло немательминтов одягнене в щільний кутикулярний покрив. По-друге, морфологічне дослідження цих тварин негайно виявляє, що в них немає розвиненого шкірно-мускульного мішка в тім виді, що спостерігається в турбеллярии й взагалі в платод. Якщо м’язовий шар є, то він завжди складається тільки з поздовжніх м’язів, утворених подовженими клітинами. Але в багатьох представників цього типу тварин немає й системи м’язового підшкірного шару; розвинені тільки роз’єднані, окремі м’язові тяжи, а не суцільний м’язовий шар. Таким чином, або шкірно-мускульний мішок «збіднений» й обмежений тільки поздовжньою мускулатурою, або вона виявляється представленої тільки окремими тяжами поздовжніх м’язів, до яких приєднуються, і притім не завжди, серійно розташовані кільцеві м’язи (мал. 220). Навіть у тих випадках, коли м’яза утворять суцільний шар, він все-таки переривається уздовж спинної, двох бічних і черевних сторін, образуя, таким чином, чотири роз’єднаних м’язових сектори. Отже, для немательминтов характерна рудиментація й навіть часткова редукція шкірно-мускульного мішка їх платодних предків. Разом з тим шкірно-мускульний мішок цих тварин здобуває більш могутньо розвитий кутикулярний покрив. Таким чином, шкірно-мускульний мішок складається з кутикули, шаруючи живих епітеліальних клітин, що одержав найменування гіподерми, і частково або повністю дезинтегрированного м’язового шару.
Інша особливість організації немательминтов полягає в тому, що в цих тварин з’являється на перший погляд зовсім нова ознака: майже повністю втрачається паренхіма й між стінкою тіла (дезинтегрированним шкірно-мускульним мішком) і внутрішніми органами з’явилися щілини, заповнені рідиною. Ці щілини утворять так називану первинну порожнину тіла, що ніколи не має власних стінок, тому що їхня роль виконується стінкою тіла, а не яким-небудь спеціальним шаром клітин, що обмежують цю порожнину.
Третьою важливою новою ознакою треба вважати чітку дифференцировку травної системи на три відділи: передню, середню й задню кишку, що відкривається назовні заднепроходним отвором (анусом), що лежить іноді на спині, але частіше на черевній стороні тіла. Наявність ануса викликало утворення ще однієї частини тіла – хвостового відділу, під яким розуміється ділянка тіла, що лежить за ануса.
Четверта важлива ознака — переміщення ротового отвору на передній кінець тіла, і притім або трохи похило до черевної сторони тіла, або строго на кінці його. Відзначимо також, що для немательминтов дуже характерно помітне збільшення довжини тіла й зменшення його діаметрів, чому дуже часто виникає веретеновидная або навіть циліндрична форма його.
На закінчення кілька слів про органи, яких у немательминтов ніколи не буває. Немає в них дихальної й кровоносної систем. Подих здійснюється всією поверхнею тіла через шкірні покриви, а також через порожнину кишечнику. Внутрішні ж органи «обмиваються» рідиною, що заповнює первинну порожнину тіла, що участвуют у складних процесах обміну й переробки його продуктів у зв’язку з функціями видільних органів.
До складу типу первичнополостних входить кілька класів, з яких розглянемо наступні: клас Брюхоресничние, або Гастротрихи (Gastrotricha), клас Киноринхи (Kinorhyncha), клас Нематоди (Nematoda), клас Коловертки (Rotatoria). Огляд цих класів дозволить скласти більше чітке й більше конкретне подання про немательминтах.